Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn de Logistieke Service Voorwaarden (LSV 2014) in hun meest recente vorm van toepassing. Op verzoek zullen deze aan u worden toegezonden. Goederen zijn niet door ons verzekerd tenzij anders overeengekomen. Transport en Opslag van goederen geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever. Alle opdrachten zullen uitsluitend worden aanvaard als zijnde opdrachten tot het uitvoeren van expeditiewerkzaamheden in de zin van de hiervoor genoemde condities. Betalingsconditie: 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

MVB LSV 2014 (vanaf 1 januari 2016)
MVB Koerier B.V.
Strijkviertel 15
3454 PH De Meern

Rabobank: 32.52.14.190
IBAN/SEPA: NL86RABO0325214190
BIC: RABONL2U
KvK Utrecht: 70355436
BTW: NL858285897B01
NIWO vergunning 34023
We sponsoren:

© 2024 MVB Koerier BV – De Meern. Built by Ecomize